Home

DEZE SITE IS ONDER CONSTRUCTIE

INSTITUUT VOOR DAKKWALITEIT

IDK: krijg wat u beloofd is

Het Instituut voor DakKwaliteit IDK heeft als ambitie om daken te laten voldoen aan de functionele eisen die opdrachtgevers daaraan stellen: de belofte aan de opdrachtgever wordt waargemaakt. Die belofte is minimaal het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Dit betreft eisen als waterdichtheid, bestendigheid tegen windbelasting, wateraccumulatie en dergelijke. Daarnaast heeft een opdrachtgever vaak eisen en wensen op gebied van isolatie, werkklimaat in het gebouw en andere functionaliteiten, zoals een parkeerdak, groendak, energiedak of speeldak.

Aantoonbare kwaliteit en traceerbaar bouwproces

Met kwaliteitsborging van IDK krijgt u niet alleen een dossier over hoe het dak er na voltooiing uit ziet, maar ook over het proces van aanleg, zodat traceerbaar is hoe de kwaliteit tot stand is gekomen en wat de omstandigheden waren ten tijde van de bouw. Dat is van belang voor het vertrouwen dat u in uw dak kunt stellen, de levensduur en de lifetime costs van uw dak. Ook voor het onverhoopte geval dat er iets mankeert aan uw dak is traceerbaarheid van belang. IDK bewaakt ook de veiligheid tijdens de bouw. U wilt geen onveilige situaties (lees: arbeidsongevallen en brand) en geen verstoringen in en rond uw bedrijfsvoering.

Kwaliteit van ontwerp tot en met onderhoud

Kwaliteitsborging van IDK betreft niet alleen de bouw van het dak. IDK start bij het ontwerp van gebouw en dak of, in geval van renovatie, bij het ontwerp van het dak en beoordelen van het bestaande daksysteem en dakconstructie. Bij voorkeur schakelt u IDK in tegelijk met de adviserende dakaannemer, dakadviseur of architect. Veel fouten worden ‘op papier’ gemaakt en kunnen zo voorkomen worden. IDK ziet erop toe dat de voorbereiding en ontwerp van een dakproject zodanig is dat er duidelijk is over de uitvoering. Ook zorgt dit ervoor dat er geen renovatie plaats vindt op een daksysteem dat niet in orde is of op een dakconstructie die constructief onvoldoende is voor het nieuwe daksysteem. IDK geeft een onderhoudsadvies als onderdeel van het dakdossier bij afsluiting van het kwaliteitsborgingstraject.